Spółka notowana na rynku NewConnect GPW w Warszawie
 

Dlaczego warto zainstalować węzeł cieplny z pompami ciepłaNiestabilna sytuacja związana z paliwami płynnymi i gazowymi, bardzo wysokie koszty ogrzewania generowane przez takie nośniki energii jak gaz ziemny i płynny, olej opałaowy czy prąd eksploatowany tradyjnie, kłopotliwość i pracochłonność systemów opalanych węglem lub biomasą sprawiają, że pompa ciepła staje się popularnym i poszukiwanym źródłem ciepła.
Pompa ciepła jest urządzeniem bardzo ekonomicznym, w swej pracy wykorzystującym prąd elektryczny produkowany w Polsce na bazie surowców rodzimych, co sprawia, że jej eksploatacja jest uniezależniona od dostaw surowców energetycznych z zagranicy. Nie wymaga wielkich pomieszczeń, nie emituje żadnych zanieczyszczeń więc nie wymaga komina. Jest bardzo ekologiczna, bo ponad 75% produkowanej energii wykorzystuje ze źródeł odnawialnych lub odpadowych, niemożliwych do ponownego eksploatowania w żaden inny sposób ( ).
W bogatych wysoko rozwiniętych panstwach takich jak np.: Szwecja, Szwajcaria, Niemcy, Francja, Dania czy Wielka Brytania oraz w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie pompa ciepła jest najpopularniejszym urządzeniem instalowanym w nowobudowanych węzłach cieplnych. W każdym z tych państw instaluje się rocznie od kilkudziesięciu do kilkuset tysiecy jednostek różnych mocy.

Wymagania Klienta instytucjonalnego zmuszają często do poszukiwania nowych niekonwencjonalnych rozwiązań technicznych dla instalacji o dużych mocach. Podejmujemy każde, nawet najtrudniejsze wyzwania. Jesteśmy przygotowani na wszystko. Zrealizowane przez nas inwestycje i Klienci, którzy nam dotychczas zaufali, a zadowoleni z efektów naszej pracy niejednokrotnie powierzyli do wykonania kolejne zadanie, najlepiej o tym świadczą.

Wykonujemy wszystkie prace związane z instalacją systemów pracujących z pompami ciepła:

- koncepcję planowanego przedsięwzięcia,

- prace przygotowawcze niezbędne do wykonania projektu technicznego i uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń,

- kompletny projekt techniczno-budowlany,

- realizujemy każde powierzone zadanie wraz z rozruchem technologicznym,

- sprawujemy opiekę gwarancyjną i serwisową instalacji i pomp ciepła.

Ponad to pomagamy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania koniecznych pozwoleń i decyzji administracyjnych związanych z realizacją wykonywanych przez nas inwestycji. Dzieląc się posiadaną wiedzą i dotychczas zdobytym doświadczeniem wspólnie z Inwestorem przygotujemy montaż finansowy w Funduszach pomocowych i rozliczenie wykonanej inwestycji.

W razie potrzeby lub na życzenie Klienta możemy zaprojektować i zbudować węzeł cieplny, w którym z pompami ciepła współpracować będą inne źródła ciepła takie jak solary czy wszelkiego rodzaju kotły opalane każdym paliwem.

Źródłem ciepła dla instalacji z pompami zaprojektowanych i wykonanych przez GEO-TERM POLSKA są:

- woda ze studni i wodociągów,

- ścieki gospodarcze, komunalne i przemysłowe oddające ciepło w kolektorach, zbiornikach i oczyszczalniach ścieków,

- grunt, z którego odbieramy ciepło przy pomocy kolektorów pionowych i poziomych,

- w okresie letnim dla potrzeb ciepłej wody użytkowej instalacje wewnętrzne c.o.
i kolektory ciepłownicze,

- ciepło odpadowe powstające podczas różnych procesów technologicznych.

Poszukujemy ciepła wszędzie i staramy się je wykorzystać dla pomp ciepła gdzie to tylko możliwe. Staramy się łączyć układy. Przecież woda w basenie może być z powodzeniem podgrzewana przy pomocy ciepła uzyskiwanego z mrożenia tafli lodowiska.

My wiemy, że na sukces eksploatacyjny instalacji składają się 3 główne czynniki:

- prawidłowo wykonany projekt instalacji,

- dobrze dobrane i odpowiednio wydajne, przygotowane na każde, nawet ekstremalne warunki źródło ciepła dla pomp ciepła,

- solidne wykonanie instalacji.

Dzięki posiadanemu doświadczeniu, fachowej wiedzy naszych projektantów i rzetelności pracowników gwarantujemy naszym Klientom zadowolenie i duże nike baratas korzyści ekonomiczne wynikające z eksploatacji systemów pracujących z wykorzystaniem pomp ciepła.

Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o kontakt. Nasz specjalista odpowie na wszystkie pytania.

Polityka prywatności
Projekt i wykonanie - Inetmedia